Herb

Herb Prochowiczanki:

Logo Prochowiczanki na drzwiach wejściowych klubowego budynku:

Logo Prochowiczanki na drzwiach od szatni gospodarzy:

Logo na klubowym budynku:


Logo nad bramą wjazdową na stadion: